Meeting Minutes


May 2019

Minutes May 9 2019

April 2019

Minutes April 25 2019

Minutes April 11 2019

March 2019

Minutes March 28 2019

Minutes March 14 2019

February 2019

Minutes February 14 2019

Minutes February 28 2019

January 2019

Minutes January 24 2019

Minutes January 10 2019

December 2018

Minutes December 27 2018

Minutes December 13 2018

Minutes December 10 2018 special board meeting

November 2018

Minutes November 29 2018

Minutes November 28 2018 special board meeting

Minutes November 26 2018 special board meeting

Minutes November 19 2018 special board meeting

Minutes November 15 2018

Minutes November 15 2018 special board meeting

October 2018

Minutes October 24 2018

Minutes October 18 2018

Minutes October 11 2018

September 2018

Minutes September 27 2018

Minutes September 13 2018

Minutes September 13 2018 public hearing

Minutes September 5 2018 special board meeting

August 2018

Minutes August 31 2018 special board meeting

Minutes August 23 2018

Minutes August 23 2018 public hearing

Minutes August 9 2018

July 2018

Minutes July 26 2018

Minutes July 23 2018

Minutes July 19 2018

Minutes July 12 2018

June 2018

Minutes June 28 2018

Minutes June 14 2018

Minutes June 5 2018

May 2018

Minutes May 31 2018

Minutes May 24 2018

Minutes May 10 2018

April 2018

Minutes April 26 2018

Motions April 17 2018 Annual Meeting

Minutes April 12 2018

March 2018

Minutes March 22 2018

Minutes March 8 2018

February 2018

Minutes February 22 2018

Minutes February 8 2018

January 2018

Minutes January 25 2018

December 2017

Minutes December 14 2017

November 2017

Minutes November 30 2017

Minutes November 30 2017 (Special town board meeting to adopt the budget)

Minutes November 30 2017 (Special town meeting of the electors)

Minutes  November 16 2017 (Budget)

Minutes November 9 2017

October 2017

Minutes October 12 2017

September 2017

Minutes  September 28 2017

Minutes  September 14 2017

August 2017

Minutes  August 24 2017

Minutes  August 10 2017

July 2017

Minutes  July 5 2017

June 2017

Minutes  June 22 2017

Minutes  June 8 2017

May 2017

Minutes  May 25 2017

Minutes  May 23 2017

Minutes  May 11 2017

April 2017

Minutes  April 27 2017

Minutes  April 6 2017

March 2017

Minutes  March 23 2017 – Special Meeting Minutes

Minutes  March 23 2017

Minutes  March 09 2017

Minutes  March 09 2017 – Early Meeting Minutes

February 2017

Minutes  February 23 2017

Minutes  February 09 2017

January 2017

Minutes  January 26 2017

Minutes  January 14 2017

Minutes  January 12 2017

December 2016

Minutes  December 13 2016 – Closed Session

Minutes  December 13 2016

Minutes  December 08 2016 – Special Meeting

Minutes  December 08 2016

November 2016

Minutes  November 21 2016 – Public Hearing

Minutes  November 21 2016 – Setting Levy Minutes

Minutes  November 21 2016 – Adopting Budget

Minutes  November 21 2016

Minutes  November 10 2016

October 2016

Minutes  October 27 2016

Minutes  October 13 2016

Minutes  October 06 2016

September 2016

Minutes  September 28 2016

Minutes  September 28 2016 – Mill Bridge Minutes

Minutes  September 22 2016

Minutes  September 21 2016 – Comprehensive Plan

August 2016

Minutes  August 25 2016

Minutes  August 24 2016 – Comprehensive Plan

Minutes  August 11 2016

July 2016

Minutes  July 28 2016

Minutes  July 14 2016

June 2016

Minutes  June 09 2016

May 2016

Minutes  May 26 2016

Minutes  May 25 2016 – Board of Review

Minutes  May 12 2016

April 2016

Minutes  April 19 2016 – Annual Meeting

Minutes  April 14 2016

March 2016

Minutes  March 24 2016

Minutes  March 10 2016

February 2016

Minutes  February 24 2016

Minutes  February 18 2016

Minutes  February 09 2016

January 2016

Minutes  January 18 2016

December 2015

Minutes  December 15 2015 – Special Meeting

Minutes  December 08 2015 – Special Meeting

Minutes  December 08 2015

November 2015

Minutes  November 23 2015 – Setting Levy

Minutes  November 23 2015 – Adopt Budget

Minutes  November 23 2015 – Budget

Minutes  November 23 2015

Minutes  November 17 2015 – Special Meeting

Minutes  November 10 2015

Minutes  November 03 2015 – Special Meeting

October 2015

Minutes  October 26 2015

Minutes  October 13 2015 – Special Meeting

Minutes  October 13 2015

September 2015

Minutes  September 15 2015

Minutes  September 09 2015

August 2015

Minutes  August 24 2015

Minutes  August 10 2015

July 2015

Minutes  July 28 2015

Minutes  July 27 2015

Minutes  July 13 2015

June 2015

Minutes  June 22 2015

Minutes  June 08 2015

May 2015

Minutes  May 25 2015

Minutes  May 06 2015 – Intergovernmental Meeting

April 2015

Minutes  April 23 2015

Minutes  April 21 2015

Minutes  April 20 2015

Minutes  April 08 2015

March 2015

Minutes  March 24 2015

Minutes  March 18 2015

Minutes  March 16 2015

Minutes  March 10 2015

Minutes  March 02 2015

February 2015

Minutes  February 26 2015 – Presentation

Minutes  February 26 2015

Minutes  February 25 2015

Minutes  February 23 2015

Minutes  February 04 2015

January 2015

Minutes  January 28 2015

Minutes  January 24 2015 – Caucus

Minutes  January 05 2015