Meeting Agendas


May 2019

Agenda  May 23 2019

Agenda  May 9 2019

April 2019

Agenda  April 25 2019

Agenda  April 11 2019

March 2019

Agenda  March 28 2019

Agenda  March 14 2019

February 2019

Agenda  February 28 2019

Agenda  February 14 2019

Agenda  February 5 2019

January 2019

Agenda  January 24 2019

Agenda  January 10 2019 (Amended)

Agenda  January 10 2019

December 2018

Agenda  December 27 2018

Agenda  December 13 2018

Agenda  December 10 2018

November 2018

Agenda  November 29 2018

Agenda  November 19 2018

Agenda  November 15 2018(Amended)

Agenda  November 15 2018

Agenda  November 15 2018 Proposed Budget for 2019

Agenda  November 15 2018

Agenda  November 15 2018

Agenda  November 15 2018

October 2018

Agenda  October 24 2018

Agenda  October 18 2018

Agenda  October 11 2018

September 2018

Agenda  September 27 2018

Agenda  September 13 2018

Agenda  September 5 2018

August 2018

Agenda  August 31 2018

Agenda  August 23 2018

Agenda  August 9 2018

July 2018

Agenda  July 26 2018

Agenda  July 23 2018

Agenda  July 19 2018

Agenda  July 12 2018

June 2018

Agenda  June 28 2018

Agenda  June 18 2018

Agenda  June 14 2018

Agenda  June 5 2018

May 2018

Agenda  May 31 2018

Agenda  May 24 2018

Agenda  May 10 2018

April 2018

Agenda  April 26 2018

Agenda  April 12 2018

March 2018

Agenda  March 22 2018

Agenda  March 8 2018

February 2018

Agenda  February 22 2018

Agenda  February 8 2018

January 2018

Agenda  January 25 2018

December 2017

Agenda  December 28 2017

Agenda  December 14 2017

November 2017

Agenda  November 30 2017 – Special Meeting Adopt Budget

Agenda  November 30 2017 – Special Meeting

Agenda  November 30 2017

Agenda  November 28 2017

Agenda  November 9 2017

September 2017

Agenda  September 28 2017

Agenda  September 14 2017

August 2017

Agenda  August 24 2017

Agenda  August 1 2017

July 2017

Agenda  July 13 2017

June 2017

Agenda  June 22 2017

Agenda  June 8 2017

May 2017

Agenda  May 11 2017

April 2017

Agenda  April 27 2017

Agenda  April 6 2017

March 2017

Agenda  March 23 2017

Agenda  March 23 2017 – Special Meeting Agenda

Agenda  March 9 2017

Agenda  March 9 2017 – Early Meeting Agenda

February 2017

Agenda  February 23 2017

Agenda  February 9 2017

January 2017

Agenda  January 26 2017

December 2016

Agenda  December 19 2016 – Closed Session Evaluations

Agenda  December 13 2016 – Closed Session

Agenda  December 13 2016 – Insurance Policy Special Meeting

November 2016

Agenda  November 21 2016 – Special Meeting Final Budget

Agenda  November 21 2016 – Special Meeting Budget

Agenda  November 21 2016 – Special Meeting Public Hearing

Agenda  November 21 2016

Agenda  November 10 2016

October 2016

Agenda  October 27 2016

Goals and Objectives   

Agenda  October 13 2016

September 2016

Agenda  September 28 2016

Agenda  September 22 2016

Agenda  September 08 2016

August 2016

Agenda  August 25 2016

Agenda  August 11 2016

July 2016

Agenda  July 28 2016

Agenda  July 14 2016

Agenda  July 12 2016 – Fire Board

June 2016

Agenda  June 23 2016

Agenda  June 09 2016

May 2016

Agenda  May 26 2016

Agenda  May 12 2016

April 2016

Agenda  April 28 2016

Agenda  April 14 2016

March 2016

Agenda  March 24 2016

Agenda  March 10 2016

February 2016

Agenda  February 24 2016 – Special Meeting

Agenda  February 18 2016

Agenda  February 09 2016

Agenda  February 02 2016

January 2016

Agenda  January 18 2016

Agenda  January 05 2016

December 2015

Agenda  December 29 2015

Agenda  December 15 2015 – Special Meeting

Agenda  December 10 2015 – Closed Session

Agenda  December 08 2015 – Special Meeting

November 2015

Agenda  November 23 2015 – Special Meeting

Agenda  November 23 2015 – Public Budget Hearing

Agenda  November 23 2015 – Final Budget Special Meeting

Agenda  November 23 2015

Agenda  November 11 2015

Agenda  November 10 2015

October 2015

Agenda  October 26 2015

Agenda  October 13 2015 – Special Meeting

Agenda  October 13 2015

September 2015

Agenda  September 29 2015

Agenda  September 16 2015

Agenda  September 15 2015

Agenda  September 09 2015

August 2015

Agenda  August 24 2015

Agenda  August 10 2015

July 2015

Agenda  July 28 2015 – Special Town Board Meeting

Agenda  July 27 2015

Agenda  July 13 2015

June 2015

Agenda  June 22 2015

Agenda  June 08 2015

May 2015

Agenda  May 11 2015

April 2015

Agenda  April 20 2015

March 2015

Agenda  March 24 2015

Agenda  March 19 2015

Agenda  March 18 2015

Agenda  March 16 2015

Agenda  March 10 2015

Agenda  March 02 2015

February 2015

Agenda  February 26 2015

Agenda  February 25 2015

Agenda  February 23 2015

Agenda  February 04 2015

January 2015

Agenda  January 28 2015

Agenda  January 19 2015

Agenda  January 05 2015